Prečo ste si vybrali dobre

Výber psychoterapie:

Psychodynamická psychoterapia je psychoterapia, pri ktorej dochádza k odbremeneniu alebo uvoľneniu od vedomého a nevedomého napätia, k prehĺbeniu sebauvedomenia, sebapoznania a sebaakceptácie, k novému spôsobu prežívania a spoznaniu a rozšíreniu svojich schopností a možností. Katatýmne-imaginatívna psychoterapia, ktorá patrí taktiež k hlbinným psychoterapeutickým metódam využíva navyše prácu s vnútornými obrazmi prostredníctvom imaginácií.

Bez doporučenia od lekára: Nie je potrebné si doniesť doporučenie od lekára.

Terapeut: Záleží mi na tom, aby ste sa na sedení cítili príjemne, akceptovane, aby ste dokázali jasnejšie pomenovať, čo vám spôsobuje ťažkosti, čo vás trápi, aby ste spoznali príčinu týchto ťažkostí a aby ste zažili odbremenenie. Záleží mi na tom, aby ste našli spôsob a silu k tomu, ako zmeniť svoj život na krajší a plnohodnotnejší.

Váš čas: Do ambulancie sa objednáva na presný čas, ktorý je vyhradený pre Vás, nerušia nás telefonáty, ani klopanie z čakárne.

Prostredie: Terapeutická miestnosť je zariadená tak, aby ste sa v nej cítili príjemne, viď fotogalériu, okrem toho v horúcich letných dňoch pre svoju orientáciu na sever pôsobí osviežujúco, v zimných mesiacoch je dostatočne vykúrená.

Prístup: Terapeutická miestnosť sa nachádza v zdravotnom stredisku v Budči, ktoré je situované pri výjazde z diaľnice, čím je primerane dostupná pre klientov zo Zvolena, Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Žiaru nad Hronom, Kremnice, Detvy, Krupiny a z ich okolia. Ponúkam bezbariérový prístup a parkovanie pred zdravotným strediskom zdarma.

 

Psychoterapia Zvolen, Budča, dostupná taktiež pre oblasti Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Kremnica, Detva, Krupina

Hľadali ste psychoterapiu, psychológa alebo psychiatra? Psychoterapia je liečba psychologickými prostriedkami, kedy si klient hlbšie uvedomí podstatu svojho ochorenia a problému a nájde spôsob, akým dosiahne zlepšenie kvality svojho života. Psychoterapiu na Slovensku poskytuje najmä psychológ a psychiater.