Čas pre vás a cenník

Oznam: Najbližšie možné termíny psychoterapie pre nových pacientov sú približne za 3 mesiace. Aktuálne objednávam len na psychoterapie, nie na psychiatrické vyšetrenie a nie na ordináciu liekov.

Pondelky až piatky od 8.00 h do 16.00 h v zdravotnom stredisku Budča (pri Zvolene) na objednávky. Do ambulancie sa objednáva na presný čas, ktorý je vyhradený pre Vás, nerušia nás telefonáty, ani klopanie z čakárne.

Nie je potrebné si doniesť doporučenie od lekára.

Doporučuje sa jedno psychoterapeutické sedenie raz za týždeň alebo raz za dva týždne. Samozrejme záleží od našej  dohody. Sedenie trvá 45 minút, po ktorom ešte nasledujú administratívne úkony..
Ambulancia je zazmluvnená zdravotnou poisťovňou Union.

Ceny psychoterapeutického sedenia a poradenstva:  

Psychoterapia pre poistencov VŠZP, Dôvera, samoplatcov a párové terapie ….50 EUR
Psychoterapia pre poistencov zdravotnej poisťovne Union….. sedenie prepláca poisťovňa do výšky limitu určenej poisťovňou.                                                                            Poradenstvo……50 Eur

Pri vopred (minimálne 48 h) neohlásenej zmene alebo odvolaní termínu sa uhrádza storno poplatok vo výške ceny sedenia. Odhlásenie a zmena termínov je možná len v pracovné dni od 8.00 do 16.00h. Zároveň je potrebné pondelňajšie a utorňajšie  termíny odhlasovať najneskôr v piatky a takisto termíny hneď po sviatkoch je potrebné odhlásiť najneskôr v posledný pracovný deň pred nimi.

Ceny psychoterapie, poradenstva, konzultácií, workshopov a seminárov pre firmy a iné dohodou.

Psychoterapia Zvolen, Budča, dostupná taktiež pre oblasti Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Kremnica, Detva, Krupina

Hľadali ste psychoterapiu, psychológa alebo psychiatra? Psychoterapia je liečba psychologickými prostriedkami, kedy si klient hlbšie uvedomí podstatu svojho ochorenia a problému a nájde spôsob, akým dosiahne zlepšenie kvality svojho života. Psychoterapiu na Slovensku poskytuje najmä psychológ a psychiater.