Čas pre vás a cenník

Pondelky až piatky od 8.00 h do 16.00 h v zdravotnom stredisku Budča (pri Zvolene) na objednávky. Do ambulancie sa objednáva na presný čas, ktorý je vyhradený pre Vás, nerušia nás telefonáty, ani klopanie z čakárne.

Nie je potrebné si doniesť doporučenie od lekára.

Doporučuje sa jedno psychoterapeutické sedenie raz za týždeň alebo raz za dva týždne. Samozrejme záleží od našej  dohody. Sedenie trvá 50 minút.
Ambulancia je zazmluvnená zdravotnou poisťovňou Union. Žiadosti o zazmluvnenie sa podávali aj do ostatných zdravotných poisťovní.

Ceny psychoterapeutického sedenia:  

Poistenci VŠZP a samoplatcovia….35 EUR  (od 1.10.2021 sa budú zvyšovať ceny na 50 EUR)
Poistenci zdravotnej poisťovne Union….. sedenie prepláca poisťovňa do výšky limitu určenej poisťovňou.
Poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera……. po podaní a schválení žiadosti o poskytnutie príspevku na úhradu poisťovňou časť prepláca poisťovňa.
Pri vopred (minimálne 48 h) neohlásenej zmene alebo odvolaní termínu sa uhrádza storno poplatok vo výške ceny sedenia. Zároveň je potrebné pondelňajšie termíny odhlasovať najneskôr v piatky.

Ceny psychoterapie, poradenstva, konzultácií, workshopov a seminárov pre firmy dohodou.

Psychoterapia Zvolen, Budča, dostupná taktiež pre oblasti Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Kremnica, Detva, Krupina

Hľadali ste psychoterapiu, psychológa alebo psychiatra? Psychoterapia je liečba psychologickými prostriedkami, kedy si klient hlbšie uvedomí podstatu svojho ochorenia a problému a nájde spôsob, akým dosiahne zlepšenie kvality svojho života. Psychoterapiu na Slovensku poskytuje najmä psychológ a psychiater.